قله توچال، ۱۱ دی ۹۴

مسیر رفت از شیرپلا

مسیر برگشت از اوسون

زمان‌بندی برنامه:

۶:۲۰ حرکت از میدان مجسمه

۸:۳۵ شیرپلا

۹:۳۵ حرکت از شیرپلا

۱۱:۱۰ جانپناه امیری

۱۱:۴۵ حرکت به سمت قله

۱۳:۰۵ قله

۱۳:۳۰ حرکت به سمت پایین

۱۴:۱۰ جانپناه امیری

۱۵:۴۰ حرکت به سمت اوسون

۲۰:۰۰ میدان مجسمه

در مسیر رفت دو نفر از دوستان با من هماهنگ شده بودند که یک نفر تا دو راهی اوسون شیرپلا و یک نفر تا سنگ سیاه همراه من بودند.

از امیری تا قله هوا بشدت طوفانی بود. به گفته مسئول امداد و نجات قله، دمای قله ۲۵- و سرعت باد ۴۵ کیلومتر در ساعت بود.

در مسیر برگشت پس از رسیدن به جانپناه امیری، همراه اعضای پست امداد و نجات جانپناه، به سمت اوسون حرکت کردیم.

هر چند که بر روی قله بدلیل شدت سرما و باد شدید امکان عکس‌برداری وجود نداشت، تصاویر زیبای زیر که در مسیر برگشت از سنگ سیاه به سمت اوسون گرفته شده را مشاهده می‌کنید.