قله کلکچال، ۱۷ دی ۹۴

زمان اجرای برنامه:

۶:۴۰ حرکت از درب پارک جمشیدیه

۸:۱۰ پناهگاه کلکچال، صبحانه و استراحت

۸:۳۰ حرکت به سمت قله

۹:۲۵ گردنه کلکچال

۱۰:۴۰ قله

۱۰:۵۰ حرکت به سمت پایین

۱۱:۴۵ گردنه کلکچال

۱۲:۲۰ پناهگاه کلکچال

۱۳:۰۰ حرکت به سمت پایین

۱۴:۰۰ درب پارک جمشیدیه و پایان برنامه

این برنامه رو بصورت انفرادی اجرا کردم. اگرچه برنامه در یک هوای صاف و زیبا برگزار شد، ولی بعد از گردنه زمین به شدت یخ زده بود. بطوریکه بر روی یال آخر ناچار به استفاده از یخ شکن شدم…

IMG_2091

IMG_2093

IMG_2097

بر فراز قله کلکچال
بر فراز قله کلکچال