قله توچال از مسیر خط الراس لزون، ۲۹ بهمن ۹۴

مسیر صعود: حرکت از پارک جمشیدیه به سمت قله کلکچال و در ادامه حرکت به سمت خط الراس توچال و در نهایت قله توچال.

۶:۰۰ حرکت از پارک جمشیدیه

۷:۲۰ اردوگاه کلکچال، صبحانه و استراحت

۸:۰۰ حرکت از اردوگاه به سمت قله کلکچال

۹:۰۰ زین اسبی کلکچال

۱۰:۰۰ قله کلکچال، استراحت و عکاسی روی قله

۱۰:۲۰ حرکت به سمت خط الراس توچال

۱۱:۲۰ رسیدن به خط الراس بین دو قله لزون۱ و لزون۲

۱۳:۳۰ قله توچال، استراحت و عکاسی روی قله

مسیر فرود: حرکت به سمت ایستگاه۷ و در ادامه تا ایستگاه۵ با استفاده از تله کابین (با توجه به نظر همنورد محترم در این مسیر از تله استفاده کردیم) و در ادامه پیمایش از ایستگاه ۵ به سمت دره اوسون و پایان برنامه در میدان مجسمه دربند.

۱۴:۲۰ حرکت به سمت ایستگاه۷

۱۴:۴۵ ایستگاه۵، استراحت و ناهار

۱۵:۳۰ حرکت به سمت اوسون

۱۷:۳۰ میدان مجسمه