قله داراباد، ۱۴ اسفند ۹۴

یک برنامه انفرادی و نیم روزه در قله داراباد.

(مشخصات قله در گزارش قله دارآباد، ۲۶ دی ۹۳ آمده است.)

مسیر صعود از یال شن سیاه و مسیر فرود از یال درازلش

زمان بندی اجرای برنامه:

۶:۴۰ حرکت از پارکینگ داراباد

۸:۱۰ کلبه نظامی

۹:۳۰ قله

۱۰:۰۰ حرکت به سمت پایین

۱۱:۴۵ پارکینگ داراباد