دره دارآباد، باغچه خلیل، چشمه کمرموشها، ۲۸ فروردین ۹۴

برنامه دره دارآباد، باغچه خلیل، چشمه کمرموشها از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۴ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.