دسته‌ها
بهار 1394

قله کلکچال به قله توچال از مسیر لزون، 31 اردیبهشت 94

مسیر صعود:پارک جمشیدیه- گردنه لوپهنه- قله کلکچال- خط الراس لزون- قله توچال

برنامه ریزی کرده بودم که برم کلکچال!

ساعت 7:30 از درب اصلی پارک جمشیدیه حرکت کردم. تنها بودم و می‌خواستم با یه سرعت معمولی برم قله کلکچال و تا عصر برنامه رو کش بدم و برگردم. ساعت 8:45 به تپه نورالشهدا رسیدم و رفتم روی بالکن جلوی ایستگاه صلواتی شهید ورکش که یخورده استراحت کنم و به مسیرم ادامه بدم. حدود نیم ساعتی استراحت کردم و راه افتادم سمت پناهگاه. ساعت 10:10 به گردنه رسیدم و رفتم به سمت قله.

توی راه داشتم به مسیر کلکچال به توچال نگاه میکردم و بهش فکر می‌کردم … نزدیک قله کلکچال با یه دوست آشنا شدم که درباره مسیر صعود به توچال ازم سوال کرد. بعد از اینکه دیدم اونم مثل من تمایل داره به سمت توچال بره پیشنهاد دادم که دو نفری به سمت توچال حرکت کنیم. ساعت 11:15 به قله اصلی کلکچال رسیدیم و بعد از مقداری استراحت ساعت 11:30 به سمت توچال حرکت کردیم. از اونجا که همنورد جدیدم مثل من برای اولین مرتبه این مسیر رو صعود می‌کرد قبل از حرکت با یه نفر روی قله کلکچال مسیر رو چک کردیم.

قله کلکچال
قله کلکچال

از قله کلکچال به سمت دشت پیازچال پایین اومدیم و در مسیر پاکوبی که دیده می‌شد قرار گرفتیم و به سمت خط الراس لزون به توچال حرکت کردیم. از اونجایی که هیچکدوم از ما اطلاعی از محل قلل لزون نداشتیم دقیقا نمی‌دونم که چه ساعتی از این قله‌ها عبور کردیم! شمال خط‌الراس هوا ابری و طوفانی بود و گه گاهی رعد و برق می‌زد.

ساعت 14:00 به قله رسیدیم.

مسیر فرود: توچال- خط الراس لزون- پیازچال- گردنه لوپهنه- پارک جمشیدیه

بعد از 20 دقیقه استراحت توی جان پناه و صرف ناهار از دوست جدیدم که می‌خواست با تله کابین برگرده جدا شدم و از مسیری که صعود کرده بودم برگشتم. توی مسیر صعود به این فکر بودم که مسیر برگشت رو از پیازچال برگردم. البته این مسیر رو هم تا حالا نرفته بودم و همون کسی که روی قله کلکچال راهنماییم کرده بود این مسیر رو بهم معرفی کرد و همون موقع تو این فکر بودم که برای برگشت از پیازچال که یه مسیر تابستونی هست برگردم. همون مسیری که صعود کرده بودم رو تا قبل از دشت پیازچال فرود اومدم. قبل از دشت، مسیر پاکوب پیازچال که دیده شد مسیرمو تغییر دادم و به اون سمت پایین اومدم. خوشبختانه همینجا به یه چشمه برخورد کردم و آب برداشتم. جای خیلی قشنگی بود. ولی من دیرم شده بود و باید زودتر بر می‌گشتم.

پایین‌تر از چشمه توی مسیر پاکوب حرکت کردم و یه مقدار جلوتر از رودخونه عبور کردم و توی مسیر پاکوبی که از خط الراس هم دیده می‌شد قرار گرفتم. همونطور که از بالا می‌دیدم و طبق پیش بینی به گردنه لوپهنه رسیدم. ساعت 16:10 بود. از اینجا به بعد باد و طوفان شدیدی شروع شد و بعد از چند دقیقه بارون و رعد و برق هم اضافه شد. برای همین خیلی سریع به سمت پناهگاه کلکچال ارتفاعم رو کم کردم و ساعت 17:50 به پارک رسیدم. فکر می‌کنم فرود سریعی داشتم و سه ساعت و نیمه از قله توچال به پارک جمشیدیه رسیدم.

برنامه کلکچالم تبدیل شده بود به برنامه نسبتا سنگین کلکچال به توچال…

و خدا رو شکر..