دسته‌ها
پاییز 1393

قله کلکچال، ۱۴ آذر ۹۳

برنامه قله کلکچال، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.

دسته‌ها
پاییز 1393

قله دوشاخ، ۲۳ آبان ۹۳

برنامه قله دوشاخ، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۲۳ آبان ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.

دسته‌ها
پاییز 1393

بندیخچال-دره وزباد، ۹ آبان ۹۳

برنامه بندیخچال-دره وزباد، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۹ آبان ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.