دسته‌ها
بهار 1394

قله کهار، 22 خرداد 94

قله 4050 متری کهار که در استان البرز واقع شده است مقصد برنامه امروز من و جمعی از دوستانم بود. مسیر صعود از روستای کلوان که در جاده چالوس قرار دارد انتخاب شده بود.

روستای کلوان
روستای کلوان

بعد از جمع شدن دوستان ساعت 3:30 صبح تهران را به سمت کرج ترک کردیم. روستای کلوان در جاده چالوس بعد از پلخواب و در یک مسیر فرعی در منطقه سیرا در سمت چپ جاده قرار دارد. پس از چند کیلومتر حرکت در مسیر فرعی و در حدود ساعت 5:00 به ابتدای مسیر صعود در میدانگاه روستای کلوان رسیدیم و آماده صعود شدیم. بعد از نماز و آماده شدن اعضای گروه ساعت 5:45 پا در مسیر صعود گذاشته و روستای کلوان را به سمت پناهگاه ترک کردیم.

حرکت به سمت پناهگاه کهار
حرکت به سمت پناهگاه

پس از یک ساعت پیمایش در یک محل مناسب برای صبحانه توقف کردیم و پس از صبحانه و استراحت ساعت 7:45 به حرکت ادامه دادیم.

برنامه کهار

ساعت 9:30 به پناهگاه کهار رسیدیم و منتظر ماندیم تا دوستانی که عقب مانده بودند در پناهگاه جمع شدند. پناهگاه تازه بازسازی شده بود و دسترسی به آب هم در کنار پناهگاه وجود داشت.

پناهگاه کهار
پناهگاه کهار

یکی از همنوردان به دلایل شخصی از ادامه مسیر انصراف داده و در پناهگاه ماند و سایر دوستان پس از یک استراحت نسبتا طولانی! ساعت 10:50 از پناهگاه به سمت قله حرکت کردیم. پس از مدتی پیمایش به دو گروه تقسیم شده و به حرکت در مسیر پاکوب ادامه دادیم. لازم به ذکر است که کل مسیر از روستای کلوان تا پناهگاه و در ادامه تا قله پاکوب مشخص دارد. در طول مسیر و پس از مقداری ارتفاع گرفتن در سمت چپ قله ناز و در سمت راست قله آزادکوه نمایان است.

ساعت 13:00 به قله رسیدیم. در تمام مدت حضور ما بر روی قله باد شدیدی در حال وزیدن بود…

قله کهار
قله کهار
بر فراز کهار
بر فراز کهار
بر فراز کهار
بر فراز کهار

پس از استراحت و عکس و انتظار برای رسیدن گروه دوم ساعت 14:45 به سمت پایین حرکت کردیم و ساعت 16:15 به پناهگاه رسیدیم. پس از نماز و ناهار بدلیل نامساعد بودن حال یکی از دوستان کمی بیشتر توقف داشته و ساعت 18:00 از پناهگاه به سمت روستا حرکت کردیم.

برنامه کهارساعت 20:30 به روستای زیبای کلوان رسیده و این برنامه زیبا را به انتها رساندیم. لازم به ذکره که این برنامه به دلیل اینکه یکی از دوستان تازه به جمع کوهنوردان اضافه شده بودند و همینطور یکی دیگه از دوستان حال مساعدی نداشتند با توقف‌های طولانی همراه بود و به کندی انجام شد و در شرایط عادی این برنامه در زمان کوتاهتر قابل اجرا می‌باشد.