قله توچال، 11 دی 94

مسیر رفت از شیرپلا

مسیر برگشت از اوسون

زمان‌بندی برنامه:

6:20 حرکت از میدان مجسمه

8:35 شیرپلا

9:35 حرکت از شیرپلا

11:10 جانپناه امیری

11:45 حرکت به سمت قله

13:05 قله

13:30 حرکت به سمت پایین

14:10 جانپناه امیری

15:40 حرکت به سمت اوسون

20:00 میدان مجسمه

در مسیر رفت دو نفر از دوستان با من هماهنگ شده بودند که یک نفر تا دو راهی اوسون شیرپلا و یک نفر تا سنگ سیاه همراه من بودند.

از امیری تا قله هوا بشدت طوفانی بود. به گفته مسئول امداد و نجات قله، دمای قله 25- و سرعت باد 45 کیلومتر در ساعت بود.

در مسیر برگشت پس از رسیدن به جانپناه امیری، همراه اعضای پست امداد و نجات جانپناه، به سمت اوسون حرکت کردیم.

هر چند که بر روی قله بدلیل شدت سرما و باد شدید امکان عکس‌برداری وجود نداشت، تصاویر زیبای زیر که در مسیر برگشت از سنگ سیاه به سمت اوسون گرفته شده را مشاهده می‌کنید.