دسته‌ها
پاییز 1396

قله کلکچال از مسیر دره آب زندگانی، 27 مهر 96

زمان‌بندی برنامه: 7:10 حرکت از پارکینگ داراباد 8:00 آبشار چال مگس 8:45 باغچه خلیل، توقف برای صبحانه به مدت نیم ساعت 11:45 گردنه جنوب شرقی قله کلکچال 12:10 قله کلکچال 12:30 فرود به سمت گردنه پیازچال 13:10 زین اسبی کلکچال 13:45 اردوگاه کلکچال، 20 دقیقه توقف برای ناهار 14:15: تپه نورالشهدا، نیم ساعت توقف برای […]