دسته‌ها
تابستان 1394

قله توچال از مسیر شیرپلا، 20 شهریور 94

در این برنامه به اتفاق دو نفر از دوستان مسیر شیرپلا به قله توچال را در پیش گرفتیم. با توجه به شلوغ بودن مسیر شیرپلا، تا پناهگاه را خیلی کند طی کردیم. پس از صبحانه و استراحت در پناهگاه شیرپلا، به سمت پناهگاه امیری حرکت کردیم. در ادامه با توجه به کندی حرکت همنوردانم و از دست رفتن زمان، قرار شد سایر دوستان تا پناهگاه امیری ادامه مسیر داده و من به تنهایی به سمت قله حرکت کنم و سپس در بازگشت از قله در پناهگاه امیری به دوستانم ملحق شوم. برای همین پس از یک ساعت پیمایش و قبل از پناهگاه امیری از دوستانم جدا شده و مسیر را با سرعت بیشتر ادامه دادم. از شیرپلا تا امیری حدود یک ساعت و نیم و از امیری تا قله نیز همین زمان یک ساعت و نیم زمان برد. پس از نیم ساعت استراحت بر روی قله مسیر بازگشت را در پیش گرفتم. از قله تا امیری را نیم ساعته طی کردم و پس از ملحق شدن به دوستانم به سمت دوراهی اوسون شیرپلا و سپس به سمت دره اوسون حرکت کردیم و برنامه خود را در میدان مجسمه دربند به اتمام رساندیم.