قله داراباد، 14 اسفند 94

یک برنامه انفرادی و نیم روزه در قله داراباد.

(مشخصات قله در گزارش قله دارآباد، ۲۶ دی ۹۳ آمده است.)

مسیر صعود از یال شن سیاه و مسیر فرود از یال درازلش

زمان بندی اجرای برنامه:

6:40 حرکت از پارکینگ داراباد

8:10 کلبه نظامی

9:30 قله

10:00 حرکت به سمت پایین

11:45 پارکینگ داراباد