پیمایش تیغه های خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 95

امروز قله قلعه دختر را از یک مسیر جدید و متفاوت صعود کردیم. مسیر طی شده در این برنامه، صعود به ابتدای خط الراس شرقی قله قلعه دختر و سپس پیمایش تیغه ها تا قله می باشد. یک مسیر خط الراسی و تیغه ای که در برخی موارد با دست به سنگ همراه می شود. برنامه ای  زیبا و تا حدودی پر هیجان که به مسیر زمستانی قله قلعه دختر هم مشهور است و کمتر مورد توجه کوهنوردان قرار می گیرد. این برنامه را به همراه گروه کوهنوردی شهید ورکش اجرا کردیم که مشخصات این برنامه و همینطور گزارش آن را می توانید در اینجا مطالعه کنید.

در تصاویر زیر کل مسیر خط الراس قله قلعه دختر را مشاهده می کنید. قله در منتهی الیه غرب این خط الراس قرار دارد.

IMG_2890