قله کلکچال، ۲۷ اسفند ۹۵

آخرین برنامه من در سال 95 یه صعود انفرادی به قله کلکچال بود.

صعود و فرود از مسیر نرمال

زمان‌بندی برنامه:

۶:۳۰ حرکت از پارک جمشیدیه
۸:۰۰ اردوگاه کلکچال، ۴۰ دقیقه توقف و استراحت برای صبحانه
۸:۴۰ حرکت به سمت قله
۹:۳۵ گردنه کلکچال
۱۰:۴۵ قله، ۱۵ دقیقه توقف و عکاسی
۱۱:۰۰ فرود
۱۱:۴۰ گردنه کلکچال
۱۲:۲۰ اردوگاه کلکچال
۱۲:۳۰ تپه نورالشهدا، ۳۰ دقیقه توقف و استراحت
۱۳:۰۰ حرکت به سمت پارک جمشیدیه
۱۳:۵۰ پارک جمشیدیه