دسته‌ها
زمستان 1393

قله اشتر گرمابدر، 22 اسفند 93

در این برنامه نیز مهمان گروه کوهنوردی سها بودم… مسیر صعود: ابتدای جاده گرمابدر به سمت خاتون بارگاه (محیط بانی گرمابدر) – به سمت چشمه آبزنگاله – گردنه یونزا – قله مسیر فرود: عکس مسیر صعود مدت زمان صعود: 5 ساعت (همراه با صرف صبحانه و استراحت های بین راه) مدت زمان فرود: 3 ساعت تعداد […]

دسته‌ها
زمستان 1393

قله اشتر گرمابدر، 15 اسفند 93

در این برنامه مهمان گروه کوهنوردی سها بودم… مسیر صعود: ابتدای جاده گرمابدر به سمت خاتون بارگاه (محیط بانی گرمابدر) – به سمت چشمه آبزنگاله – گردنه اشترکوه – قله مسیر فرود: عکس مسیر صعود مدت زمان صعود: 5 ساعت مدت زمان فرود: 3 ساعت تعداد نفرات شرکت کننده در برنامه: 8 نفر شرح برنامه: ساعت […]

دسته‌ها
زمستان 1393

قله پرسون، ۱۷ بهمن ۹۳

برنامه قله پرسون، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.

دسته‌ها
زمستان 1393

قله دارآباد، ۲۶ دی ۹۳

برنامه قله دارآباد، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.

دسته‌ها
زمستان 1393

قله ساکا، ۱۹ دی ۹۳

برنامه قله ساکا، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۱۹ دی ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.

دسته‌ها
زمستان 1393

جان‌پناه اسپیدکمر، ۱۲ دی ۹۳

برنامه جان‌پناه اسپیدکمر، از مجموعه برنامه‌های گروه کوهنوردی شهید ورکش در تاریخ ۱۲ دی ۹۳ اجرا شد و مشخصات برنامه را می‌توانید در اینجا مطالعه نمایید.